Familija Milićevića

Genealoško stablo Milićevića

banner ecomist01

sub08192017

Poslednje dodanoned, 25 jan 2015 11am

O Milićevićima

737px-Srbsko IX sr.svgMilićevićevi preci i srodnici, u XIV vijeku, pripadali su velikom srpskom etnosu. O tome svedoče brojni pravoslavni hramovi, koje su u XIV vijeku izgradili Milićevi preci i srodnici na prostorima jugoistočnog srpskog carstva, gde su vladali. Etnolozi, koji su izučavali prošla vremena, tvrdili su da je srpski etnos nastao od slovenskih plemena. Slovenska plemena u dalekoj prošlosti živela su po velikim prostranstvima evropskog i azijskog kontinenta. Ona su se pomerala prema jugoistočnim predelima vodeći duge i teške borbe sa Avarima. Proterivanje Avara sa balkanskog prostora, te njihovim porazom kod Carigrada, Slovenska plemena počinju da se stalno nastanjuju na širokim prostorima Balkana.

Ova plemena počinju se organizovati krajem VII i početkom VIII veka u seoske zajednice i plemenske saveze. To je prethodilo osnivanju župa u kojima su knezovi i župani nametali svoju vlast plamenskim savezima. Županije se formiraju oko prometnih puteva, oko velikih reka i morskih obala. Tako su nastale Županije: Duklja, Travunija, Zahumlje, Raška i dr.

Najnovija multidisciplinarna istraživanja rezultirala su značajnim otkrićima za Srbe kao veliki etnos, čije poreklo datira iz prastarog perioda. Ta otkrića zasnovana su na etnološkim dokazima i arheološkim otkrićima. U prastaro doba svi slovenski narodi nazivali su se Srbima. Antički pisci u svojim delima pisali su da su svi Sloveni Srbi. O tome je pisac Sirijan Rober zapisao: "Prastari Srbi sa donjeg Dunava i od Crnog Mora su preci svih Slovena". Ovaj navod ide u prilog činjenici da su Srbi, koji su živeli na prostorima srednjeg i donjeg sliva Dunava bili domicilan narod.

Na prostorima gde su u prastara vremena živeli Srbi ostavili su tragove svoje civilizacije. O tome svedoče brojna otkrića, kao sto su: vinčansko pismo, rasčansko pismo i brojni nađeni dokazi na lokalitetu Lepenskog Vira, Banjice i dr. Sve to ukazuje na srpsku kulturu i umetnost iz prastarog vremena. Vinčansko pismo koje je slično glagoljskom i ćiriličnom pismu spada u najstarija pisma. U njemu se može prepoznati "srbica", koja predstavlja najstarije pismo na svetu i po uzoru na ovo pismo, veruje se da su nastala pisma u Evropi i neka na Bliskom Istoku.

"Srbica" predstavlja pravi i stvarni izraz pismenosti, i preko nje, u prastarom vremenu, širio se uticaj srpske kulture. O Srbima kao starom narodu, koji je od davnina živeo na prostorima Balkana, i o njegovoj civilizaciji svedoče značajna arheološka otkrića. Ta otkrića ukazuju da su srpski koreni u Podunavlju, a da je Skadar u dugom vremenskom periodu bio stolno mesto brojnih srpskih vladara.

 Vinca uporedna

Poređenje etrurskog, latinskog i vinčanskog pisma.

izvor: Desanka Milićević