Familija Milićevića

Genealoško stablo Milićevića

banner ecomist01

sub08192017

Poslednje dodanoned, 25 jan 2015 11am

Grb Mrnjavčevića

vpetkovic-spomenic1

U našoj nauci uvrežilo se mišljenje da je grb kneza Lazara bio šlem sa bivoljim rogovima. Na poznatom reljefu iz 1380. g. u Hilandaru, na južnom zidu priprate kneza Lazara, zaista se javlja ovaj heraldički simbol. Kaciga sa rogovima pojavljuje se i na Lazarevom dugmetu od pozlaćenog srebra i emalja, koje se čuva u Muzeju Srbske pravoslavne crkve u Beogradu, kao i na Lazarevom novcu.

Opširnije...

Braća Mrnjavčevići u srpskom carstvu

grb-mrnjavcevic-korenic-neoricZa vrijeme cara Dušana, a posebno njegovog sina cara Uroša V, braća Mrnjavčevići imali su značajnu ulogu u srpskom carstvu. Car Dušan u vrijeme svoje vladavine, u velikom srpskom carstvu unaprijedio je crkveni život. U tome su ga podržali hrišćanski vladari Evrope, a posebno Papa. Nakon iznenadne Dušanove smrti, a u vezi sa tim, Papa je preko svojih izaslanika poslao pismene poruke caru Urošu, arhiepiskopi- ma, velikom logofetu Gojku Mrnjavčeviću i ostaloj srpskoj vlasteli.

Opširnije...

O Milićevićima

737px-Srbsko IX sr.svgMilićevićevi preci i srodnici, u XIV vijeku, pripadali su velikom srpskom etnosu. O tome svedoče brojni pravoslavni hramovi, koje su u XIV vijeku izgradili Milićevi preci i srodnici na prostorima jugoistočnog srpskog carstva, gde su vladali. Etnolozi, koji su izučavali prošla vremena, tvrdili su da je srpski etnos nastao od slovenskih plemena. Slovenska plemena u dalekoj prošlosti živela su po velikim prostranstvima evropskog i azijskog kontinenta. Ona su se pomerala prema jugoistočnim predelima vodeći duge i teške borbe sa Avarima. Proterivanje Avara sa balkanskog prostora, te njihovim porazom kod Carigrada, Slovenska plemena počinju da se stalno nastanjuju na širokim prostorima Balkana.

Opširnije...

Potomci Gojka Mrnjavčevića napuštaju skadarsku oblast

ottoman

Sukobi među srpskom vlastelom imali su za posledicu slabljenje velikog srpskog carstva. Te nepovoljne okolnosti u srpskom carstvu ohrabrivale su osmanlije, pa su češće i jače napadali na srpske zemlje, a posebno na jugoistočne predjele kojima su vladali braća Mrnjavčevići.

Opširnije...

Kosovi Lug postojbina Milićevog praoca Gojka Mrnjavćevića

2.6Zetska država, koja je bila u sastavu srpskog carstva, preko dva veka uspevala je da očuva svoju autonomiju i kulturu. Antička tradicija najduže se očuvala u Zetskoj državi, a kasnije i u Crnoj Gori. Nemanjići su zetsku državu smatrali "dedovinom".

Opširnije...