Familija Milićevića

Genealoško stablo Milićevića

banner ecomist01

sub08192017

Poslednje dodanoned, 25 jan 2015 11am

Osnove popisa stanovništva

Popisstanovn2011

Kad istraživač skupi informacije od svojih rođaka i organizuje ih u osnovne podatke, istraživač je tada spreman da počne istraživanja koristeći istorijski dokumente. Popis stanovništva je najbolja polazna osnova ili izvor za većinu genealoško istraživanja kako u inostranstvu tako i kod nas.

 

 

 

Zašto se počinje sa popisom stanovništva ?
Popis stanovništva je polazna osnova zbog niza razloga:

• Popis stanovništva uključuje veoma veliki deo građana jedne države i koji pri tome radi sama država, a ne vi. A kao rezultat toga je da imate veoma dobre šanse da pronađete preko popisa podatke o svojim precima.

• Popis je bogat izvor informacija, jer ako ste pronašli podatke, odnosno informacije o svojim precima, takođe ćete naći i bitne činjenice o svojim precima, od preciznih podataka tipa datuma do podataka o tome gde i kako su živeli i šta su bili.
• Popis je i zapis članova porodice, kao familije/grupe, tako da sa tim podacima može se povezati više generacija ili videti vezu jedne generacije sa drugom.
• I na kraju kroz; na žalost ne kod nas nego u inostranstvu, pretplatu na sajtove kao što su www.Ancesti.com i Heritage Quest Online ceo popis stanovništva Severne Amerike je dostupan u mnogim javnim bibliotekama. I time možete doći do podataka o vašim precima u inostranstvu.

Kao inkluzivan, informativan, i dostupan izvor za genealogiju, Popis stanovništva jedne zemlje je neprevaziđen. Osnovni princip genealoškog istraživanja je da se počne sa lakšim, više dostupni izvorima, i tako treba i krenuti. To bi moglo da se protumači da istraživači istražuju samo već samo-dostupne izvore, međutim to nije tako. Genealozi su veoma zainteresovani recimo samo za neke delove svoje porodične istorije, a u većini slučajeva to je i realnije, kao što je recimo šta se dešavalo za vreme I Svetskog Rata, ili ako se želi pronaći podatke o precima gde su bili zaposleni, da li su ostajali bez posla i dr. Na kraju genealozi mogu pronaći takve podatke ali da na početku svog istraživanja traži se odmah takvi podaci je veoma teško, ne motivišuće za dalje istraživanje. Umesto toga, lakše je početi od izvora kao što je popis stanovništva jedne zemlje, jer daju informacije koje će na kraju pomoći u pronalaženju i tumačenju naprednijih izvora.
Jedno upozorenje je da iako većina istraživača će pronaći korisne podatke o svojim precima u popisima stanovništva, to neće moći da se uradi u potpunosti, jer za poslednjih 20 godina, je došlo do velikih imigracija stanovništva, zbog onoga što smo prolazili tih godina, tako da se treba osloniti i na vitalnije izvore informacija.

ŠTA JE POPIS ?
Popis ili Cenzus, je brojanje stanovništva jedne države i to propisom koja je ta država donela da se izvrši popis u stalno određenom vremenskom periodu, recimo na svakih deset godina. Brojanje stanovništva se raspodeljuje Okruzima, Opštinama,.. i prvi popisi su u suštini bili jednostavno brojanje stanovništva i ništa više od toga. Međutim, kako je narod rastao, države su počele da koriste popis da prikupe statističke podatke kao što su podaci o zdravlju stanovništva, stambenim podacima, zaposlenošću, obrazovanje, i još mnogo toga.
Populaciona komisija Ujedinjenih nacija je predložila da se, zbog mogućnosti komparacije podataka između raznih država, popisi obavljaju krajem (1960,1970,1980.) ili početkom (1961,1971,1991.) decenije. Ekonomski popisi (popisi fabrika, farmi, preduzeća, rudnika) se obično obavljaju po drugačijem rasporedu od popisa stanovništva. Popisi se odnose na stanje u kritičnom momentu (Census Day) koji određuje država i na koji se rezultati popisa odnose (u Srbiji je taj trenutak 31. mart u ponoć).