Familija Milićevića

Genealoško stablo Milićevića

banner ecomist01

sub08192017

Poslednje dodanoned, 25 jan 2015 11am

Popis stanovništva u Srbiji

popis 2011 srbijaIz Vikipedije, slobodne enciklopedije.
Popis stanovništva u Srbiji moramo šire da posmatramo i to u okviru naše bliže i dalje istorije. Prvi popis organizovan u Srbiji je bio 1834. godine.

Ali taj popis nije imao odlike modernih popisa. Kako su se različiti delovi današnje teritorije Srbije i Crne Gore nalazile u raznim vremenima pod vlašću drugih država, tako danas za analizu stanovništva naše države možemo koristiti: turske, austrougarske, bugarske, mađarske popise. U Jugoslaviji popisi su održavani: 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981. i 1991. godine. Posle raspada zemlje popisi su održani u Makedoniji 1994. i 2001., u Hrvatskoj 2001., u Srbiji i Sloveniji 2002. godine i Crnoj Gori 2003. godine.

 

Dakle popisi stanovništva odigrali su se ovim redom:

• Popis stanovništva 1921. u Kraljevini SHS
• Popis stanovništva 1931. u Kraljevini Jugoslaviji
• Popis stanovništva 1948. u FNRJ
• Popis stanovništva 1953. u FNRJ
• Popis stanovništva 1961. u FNRJ
• Popis stanovništva 1971. u SFRJ
• Popis stanovništva 1981. u SFRJ
• Popis stanovništva 1991. u SFRJ

I na kraju sledeći popis će biti ove godine na jesen:
• Popis stanovništva 2011. u Srbiji

Popis stanovništva 2002. u Srbiji je održan prema međunarodnim preporukama za popis stanovništva i domaćinstava (Recommendations for the Censuses of Population and Housing in the ECE Region, New York and Geneve, 1998). Za razliku od prethodnih sedam popisa kada je popis rađen po koncepciji stalnog stanovništva sada su načinjene izmene zbog kojih rezultati nisu u potpunosti uporedivi.
Kritični momenat popisa je utvrđen prema teritorijalnom stanju od 1. januara 2002. godine, što znači da je stanovništvo naselja kod kojih je bilo teritorijalnih promena iskazano prema teritorijalnom stanju u vreme poslednjeg popisa.
U stalno stanovništvo su uključeni svi stanovnici koji na jednoj teritoriji borave duže od godinu dana. Dakle, strani državljani koji su boravili u Srbiji duže od godinu dana su u popisu 2002. godine uvedeni kao stalni stanovnici Srbije. Takođe, u stalno stanovništvo Srbije su uključena samo lica koja su kraće od godinu dana na boravku ili radu u inostranstvu. Stanovnikom naselja se smatra i lice koje je u kritičnom trenutku popisa van naselja zbog odsluženja vojnog roka, odsluženja kazne, lečenja, školovanja ili rada.
U popisu 2002. godine su stanovnici naselja koji su izbegla lica sa teritorija bivše SFRJ popisani kao stalni stanovnici Srbije i svrstani su kao stanovnici naselja u kojima su se zatekli. Raseljena lica sa Kosova i Metohije su zabeležana kao privremeno prisutna lica u mestu popisa, a ne kao stalno naseljena lica.

 

Broj stanovnika

 Popisne jedinice

 Stara metodologija

 Nova metodologija

 Centralna Srbija

 5,794,346

 5,466,009

 Vojvodina

 2,098,779

 2,031,992

 UKUPNO

 7,893,125

 7,498,001

 

Ovim popisom nije obuhvaćeno stanovništvo na Kosovu i Metohiji, te stoga ne postoji zbirni rezultat za celu teritoriju republike Srbije.

Nova metodologija i poređenje popisa
Da bi poređenje između dva poslednja popisa imalo smisla postoje podaci za popis iz 2002. godine ali uređeni po metodologiji iz 1991. godine (u tablici označen kao stara metodologija). Tada je broj stanovnika u 2002. godini prikazan tako da
1. sva lica na boravku u inostranstvu se uključuju u popis;
2. stranci na radu i boravku u Srbiji isključuju se iz popisa.
Nova metodologija unosi mogućnost zabune, ali je bitno da se pojavljuje značajna razlika u stanovništvu u mestima u kojima postoji veliki broj radnika „na privremenom radu u inostranstvu". Obzirom da je pojam privremeni rad trenutno van upotrebe to se stanovništvo, koje boravi i radi u inostranstvu duže od godinu dana vodi kao iseljeno, što je dovelo do pada stanovništva u mestima u kojima to stanovništvo ionako nije boravilo.

Publikacije
Obrađeni rezultati popisa su predstavljeni u knjigama edicije „Knjige rezultata Popisa 2002." kojih ima ukupno 28 (u 30 tomova). Objavljeno je 20 knjiga u oblasti Stanovništvo, 5 knjiga u oblasti Stanovanje (7 knjiga) i 3 knjige iz oblasti Poljoprivreda.


Stanovništvo
1. Nacionalna ili etnička pripadnost - podaci po naseljima
2. Pol i starost - podaci po naseljima
3. Veroispovest, maternji jezik i nacionalna ili etnička pripadnost prema starosti i polu - podaci po opštinama
4. Školska sprema i pismenost - podaci po opštinama
5. Stanovništvo prema aktivnosti i polu - podaci po naseljima
6. Delatnost i pol aktivnog stanovništva koje obavlja zanimanje - podaci po naseljima
7. Poljoprivredno stanovništvo prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva, aktivnosti i polu - podaci po naseljima
8. Stanovništvo prema migracionim obeležjima - podaci po naseljima
9. Uporedni pregled broja stanovnika 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. i 2002. - podaci po naseljima
10. Uporedni pregled broja domaćinstava 1948, 1953, 1961, 1971, 1981, 1991. i 2002. i stanova 1971, 1981, 1991 i 2002. - podaci po naseljima
11. Domaćinstva prema posedovanju poljoprivrednog gazdinstva i broju članova - podaci po naseljima
12. Bračno stanje prema starosti, veroispovesti i nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti - podaci po naseljima
13. Dnevni migranti - podaci po opštinama
14. Aktivno stanovništvo - Republika Srbija
15. Žensko stanovništvo staro 15 i više godina - podaci po opštinama
16. Osnovni skupovi stanovništva - podaci na nivou Republike
17. Porodice prema tipu i broju dece - podaci po naseljima
18. Domaćinstva i porodice - podaci na nivou Republike
19. Ukupno i poljoprivredno stanovništvo - podaci po opštinama
20. Migranti - podaci po opštinama


Stanovanje
1. Korišćenje i nastanjena lica - podaci po naseljima
2. Vrsta, svojina i opremljenost - podaci po naseljima
3. Stanovi - Veličina, kvalitet, godina izgradnje, svojina, domaćinstva i lica - podaci po opštinama (1. knjiga 1 2. knjiga 2 3. knjiga 3)
4. Veličina, kvalitet, godina izgradnje i vrsta zgrade - po opštinama i naseljima
5. Kolektivni stanovi - podaci po opštinama

Poljoprivreda
1. Poljoprivredni fondovi - podaci po opštinama
2. Poljoprivredna gazdinstva prema aktivnosti i izvorima prihoda - podaci po opštinama
3. Članovi gazdinstava prema starosti, školskoj spremi i stanovi - podaci po opštinama

Vidi još
Demografija Srbije
Demografska istorija Srbije
Broj stanovništva
• Popis stanovništva 1921. u Kraljevini SHS
Popis stanovništva 1931. u Kraljevini Jugoslaviji
Popis stanovništva 1948. u FNRJ
Popis stanovništva 1953. u FNRJ
Popis stanovništva 1961. u FNRJ
Popis stanovništva 1971. u SFRJ
Popis stanovništva 1981. u SFRJ
Popis stanovništva 1991. u SFRJ
Popis stanovništva 2002. u Srbiji
Popis stanovništva 2011. u Srbiji

Spoljašnje veze
Republički zavod za statistiku Srbije