У Прес-центру Удружења новинара Србије у Београду 2014 године.