Familija Milićevića

Genealoško stablo Milićevića

banner ecomist01

sub08192017

Poslednje dodanoned, 25 jan 2015 11am

Državne institucije - Parvosuđe

pravdajeslepa

Nezavisno, efikasno i profesionalno pravosuđe je temeljno načelo svake demokratske zemlje koja podržava vladavinu prava. U svakoj zemlji jačanje vladavine prava je centralni prioritet, posebno u pogledu perspektive članstva zemlje u Evropskoj uniji, što je već dovelo, na primjer, do pokretanja strukturnog dijaloga o pravosuđu između pojedine zemlje i EU, tokom 2011. godine, pored ostalih inicijativa i pomoći koju pruža EU.

 

 

 

 

Opširnije...

Državne institucije - Uprave

uprave01

Organizacioni sistem uprave u jednoj zemlji se označava izrazom javna uprava. Čine je državni organi uprave i upravne organizacije, s jedne strane, i nedržavni subjekti, s druge strane. Državna uprava, kojoj je obavljanje upravnih i stručnih poslova osnovna delatnost, obuhvata: organe uprave i upravne organizacije.

 

 

 

 

Opširnije...

Državne institucije - Zavodi

zavodiZavodi su državne institucije koje upravljaju određenim normama, čija je glavna funkcija zadovoljavanje bitnih ljudskih potreba na društveno regulisan način. Prema sadržini, zavodi mogu biti: pravni, socijalni, ekonomski, politički, kulturni, religijski, naučni obrazovni,..dr.

Opširnije...

Državne institucije - Agencije

srbijaevropa

Agencije EU se uspostavljaju aktom sekundarnog prava EU- u kome su jasno definisani njihovi specifični ciljevi i zadaci po čemu se razlikuju od institucija Zajednice, poput Komisije, Veća ili Parlamenta. Agencije se često javljaju i pod drugim nazivima, poput centara, , kancelarija, nadzornih centara i sl. Prve decentralizovane agencije osnovane su sedamdesetih godina 20. veka(npr. CEDEFOP ili EUROFOUND), a niz novih agencija nastao je devedesetih godina u cilju ostvarenja zajedničkog tržišta. Taj drugi talas ili tzv. druga generacija uspostavila je model koji je prisutan i danas, a koji naglašava geografsku raspršenost agencija Zajednice kao i nužnost njihovog priiagođavanja novim tehničkim i naučnim izazovima i zadacima.

Opširnije...

Državne institucije - Ministarstava

mojazemljazastvaDržavne institucije - Ministarstava
 
Stranica sadrži linkove na sajtove institucija Republike Srbije,Ministarstava Republike Srbije,...
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Opširnije...